תקנון מבצע איפור וטיפוח

בסניפי המשביר לצרכן

תוקף המבצע

30.9.18 ניתן לביטול בכל עת בהחלטת המשביר, ללא הודעה מוקדמת.

מהות המבצע

לקוחות יוזמנו, לתאם פגישת ייעוץ לטיפוח ואיפור אצל יועצות טיפוח של חברת אסתי לאודר באחד מסניפי המשביר, באמצעות הרשמה באתר ייעודי שהוקם לטובת המבצע. לצורך תיאום פגישה על הלקוחה להשאיר פרטי התקשרות באתר זה, והיא מאשרת בזאת במפורש לחברה ליצור עמה קשר לצורך תיאום פגישת הייעוץ.

מובהר בזאת כי המשביר אינה מתחייבת לקבוע פגישת ייעוץ לכל לקוח שיבקש זאת. האפשרות לתאם פגישת ייעוץ כאמור מוגבלת ומותנית בזמינות יועצות הטיפוח וחלונות זמן פנויים לקיום פגישות הייעוץ במהלך תקופת המבצע, והמשביר שומרת לעצמה את זכות שלא לתאם פגישה כאמור, מכל סיבה. מובהר בזאת כי פגישת הייעוץ תיקבע על-ידי המשביר, בכפוף לזמינות היועצים כאמור, למועד פנוי(ככל שישנו) במהלך השבוע העוקב, באחד מסניפי הרשת כפי שייקבע על-ידי המשביר.

מובהר בזאת כי המבצע הוא באחריות חברת אסתי לאודר בלבד. המשביר לא תישא בכל אחריות בגין הייעוץ, לרבות בגין קיומה ו/או ביטולה של פגישת ייעוץ.

בתום פגישת הייעוץ, ובכפוף לכך שהלקוחה השלימה את השתתפותה בפגישת הייעוץ, היא תהיה זכאית לאחת המתנות הבאות, על-פי בחירתה )המשביר רשאית לשנות את המתנות בכל עת):

  1. מייק אפ דאבל וור של אסתי לאודר בגודל מיוחד
  2. קרם לילה אנטי אייג’ינג מסדרת TMSmart של קליניק בגודל מיוחד

קבלת המתנה כפופה למגוון ולמלאי בכל סניף, לפחות 20 יח’ מכל מתנה בסניף בו ניתן הייעוץ. המתנה תינתן על-ידי ומטעם חברת אסתי לאודר, המשביר לא תהיה אחראית כלפי הלקוחה בגין המתנה.

הערות

הייעוץ יתקיים בכל סניפי המשביר לצרכן למעט סניפי עודפים (פרטים באתר המשביר)